Dreadfully Dropping Equalization - You'Ll Never Put A Better Bit Of Comungar On Your Knife.

Ett långt steg framåt

En del har bra från start men inte vi och detta för att vi hade köpte ett företag som var gammalt men hade en del bra maskiner. Så efter att ha jobbar ett år på företaget när vi hade vi planer på att bygga om och förändra företaget. Detta fick oss att höra av oss till ett företag som kunde mycket om projektledning malmö och det hjälpte eftersom dom tog fram en kalkyl på vad det kunde kosta och dessutom så var det billigare om dom hade koll på alla utgifter och det visade sig rätt när vi till slut byggde om samt installerade nya maskiner och vi kapade kostnaderna med ca 15 procent och det gjorde en stor skillnad på vår företags ekonomi det år som skulle komma och det tack vare en bra hjälp med projektet.