Dreadfully Dropping Equalization - You'Ll Never Put A Better Bit Of Comungar On Your Knife.

Arbetsbrist

När jag var i tonåren så arbetade jag bland annat på ett ålderdomshem och hjälpte de äldre med en hel massa olika saker. Men jag arbetade också med städning efter skolan och på helgerna. Man kan säga att jag verkligen gjorde rätt för mig eftersom jag trots skolan, började arbeta redan när jag var fjorton år. Sedan dess har jag alltid arbetat förutom då jag blev arbetslös på grund av arbetsbrist. Det har jag blivit två gånger och det är verkligen inte kul. Första gången arbetade jag som lokalvårdare och vi var flera som fick gå när det blev brist på arbete. Nästa gång var som robotsvetsare då volvo lade ner en del.