Dreadfully Dropping Equalization - You'Ll Never Put A Better Bit Of Comungar On Your Knife.

Satsa på artisteri?

Min dotter har fått rådet av sin lärare att ta sånglektioner i stockholm. Inte för att hon sjunger dåligt utan för att hon tvärtom tycker att hon ska satsa på sång som karriär och därför behöver coacha sin röst till perfektion. Jag vet inte vad jag ska säga. Klart jag vill att hon ska få satsa på den karriär som hon vill men jag oroar mig också för att hon ska hamna i en business som bedömer henne hela tiden. Man måste vara stark nog att klara av all kritik likaväl som berömmelse och framgång.